วิสัยทัศน์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ : "สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี ที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ" By the Year 2021, the Accounting and Financial Management Conducts of Cooperatives and Farmers will be of good quality and reliable

 
 
 
ราคาทองวันนี้
 
 
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ร่วมประชุมคณะทำงานแนะนำ ส่งเสริม และประเมินผลสหกรณ์ตามหลักธรรมมาภิบาลของสหกรณ์ในระดับดีขึ้นไป นางสาวนันทนา  ปิยะศิริศิลป์  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร พร้อมด้วย ข้าราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะทำงานแนะนำ และประเมินผลสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ในระดับดีขึ้นไป  ครั้งที่ 1/2553  โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ สำหรับจังหวัดมุกดาหารมีสหกรณ์เป้าหมาย จำนวน 13 สหกรณ์ ณ ห้องประชุมดุสิตา  โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล  จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่  26  พฤษภาคม  2553 (27/05/2553)  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนาครูบัญชีดีเด่น  นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เป็นประธานเปิดการสัมมนาครูบัญชีดีเด่น เรื่อง  6  มิติ การขับเคลื่อนครูบัญชีอาสาระดับอำเภอ ประจำปี 2553 - 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติความภาคภูมิใจของครอบครัวและชุมชน สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ครูบัญชี  ในระหว่างวันที่ 12 - 13  พฤษภาคม  2553  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร (17/05/2553)   
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี  นางสาวนันทนา  ปิยะศิริศิลป์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร จัดอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย หลักสูตร "โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี"  ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ในวันที่ 27 - 30  เมษายน  2553 (03/05/2553)   
ร่วมเป็นกรรมการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ระดับจังหวัด ปี 2553 นางสาวนันทนา  ปิยะศิริศิลป์  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ระดับจังหวัด ปี 2553  โดยกรมส่งเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล และเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในระหว่างวันที่ 20 - 23 เมษายน  2553  (27/04/2553)   

ทำบุญเลี้ยงเพลพระ สตส.มุกดาหาร นางสาวนันทนา  ปิยะศิริศิลป์  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชก ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาบริการ ทำบุญเลี้ยงเพลพระในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่พนักงานทุกคน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ในวันที่  6  เมษายน  2553 (07/04/2553)   

วางพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันจักรี นางสาวนันทนา  ปิยะศิริศิลป์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร วางพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ที่บริเวณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร   (07/04/2553)   
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการศิลปาชีพ  สอนแนะการจัดทำบัญชีเกษตรกรรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และ การคิดกำไรขาดทุนในการวางแผนประกอบอาชีพของเกษตรกร จำนวน 200 ราย ภายในเดือนมีนาคม 2552 จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน ในวันที่  23 - 24  มีนาคม 2553  ณ ศูนย์ศิลปาชีพตำบลหนองแคน และ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสานแว้-นาโคกกุง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  (24/03/2553)   
นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรห้วยบางทราย จำกัด เนื่องจากได้เกิดปัญหาการทุจริตและข้อเรียกร้องจากสมาชิกสหกรณ์ และ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรห้วยบางทราย จำกัด ในวันที่ 18  มีนาคม  2553 (19/03/2553) 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 จัดการฝึกอบรมอบรมโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี "การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน : Training Program Day" สำหรับประธานกรรมการ ผู้จัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี จำนวน 9 สหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (26/02/2553)   
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2553 และ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงาน โดย นางสาวณัฐรินีย์ ปุณกรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ออกหน่วยบริการให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่ นักเรียน ประชาชนทั่วไป ในวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2553  (25/02/2553)   
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2553 และ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงาน โดย นางสาวณัฐรินีย์ ปุณกรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ออกหน่วยบริการให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่ นักเรียน ประชาชนทั่วไป ในวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2553  (25/02/2553)   
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4  จะจัดการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อซักซ้อมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการในเดือนมีนาคม 2553 ซักซ้อมการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน  และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (22/02/2553)   

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2553 นางสาวณัฐรินีย์  ปุณกรณ์  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร  และนางวรรณี  ปัททุม  ครูบัญชี  ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนอง อำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553   โดยนำอาหาร  ขนม  รวมทั้งมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนทั้งสองโรงเรียน  และได้จัดกิจกรรม เล่นเกมส์ตอบปัญหาการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมด้วย   เมื่อวันที่ 8 มกราคม  2553  (11/01/2553)   

งานปีใหม่ 2553 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร จัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2553 โดยจัดแข่งขันกีฬาเปตอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของสำนักงาน และเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจับฉลากมอบของขวัญในงานเลี้ยงตอนเย็น ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ในวันที่ 29 ธันวาคม 2552 (04/01/2553)   
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดย นางวราภรณ์  กาฬเทพ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ออกหน่วยบริการให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่ นักเรียน ประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนบ้านโพนงาม  ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 24  ธันวาคม  2552 (24/12/2552)   
ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระองค์เจ้าทีปังกรฯ  ปี 2523 และ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดย นางสาวนันทนา ปิยะศิริศิลป์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร พร้อมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ออกหน่วยบริการให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่ นักเรียน ประชาชนทั่วไป และจัดให้มีการเล่นเกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับบัญชี รับ-จ่ายในครัวเรือน ณ โรงเรียนบ้านชะโนด 2  ตำบลชะโนดน้อย อำเภอนิคมดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 17  ธันวาคม  2552 (22/12/2552)   
สอนบัญชีโครงการสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดมุกดาหารนางกฤษดาพร พิกุลศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร สอนแนะบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน ให้กับคณะกรรมการโครงการ ซี.ซี.เอฟ.กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 119 คน ในโครงการสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดมุกดาหาร ณ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 42 จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 16 ธันวาคม 2552 (22/12/2552)   
ร่วมงานโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกลการบัญชีระดับภาค : Network Meeting Day สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ร่วมงานการจัดสัมมนาสหกรณ์ต้นแบบและสหกรณ์เครือข่ายภายใต้โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ระดับภาค Network Meeting Day  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552  ณ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยได้รับการต้อนรับจากนายธวัชชัย  ฟักอังกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายธีธัช  ผลาผล ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด (22/12/2552)   
ร่วมงานกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ปี 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ร่วมแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้นที่ 10  ปี 2552 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของขบวนการสหกรณ์ และเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเขตอำเภอหว้านใหญ่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2552 (22/12/2552)   

ร่วมงานสโมสรสันนิบาต ถวายพระพรชัยมงคล นางสาวนันทนา ปิยะศิริศิลป์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ร่วมงานสโมสรสันนิบาต ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2552  ในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2552  ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกเทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (08/12/2552)

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552  นางสาวนันทนา  ปิยะศิริศิลป์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร พร้อม ข้าราชการ / พนักงาน / ลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ร่วมทำบุญตักบาตรและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 5 ธันวาคม  2552 (08/12/2552)   
ร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรไทย "คนไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 2" สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหารพร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรไทย "คนไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 2" นี้ บริษัท ฟาร์ม แชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัดมหาชน)  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  ณ กันตนามูฟวี่ ทาวน์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2552  (30/11/2552) 

สอนบัญชีรายรับ-รายจ่าย รร.ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร สอนการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และสมุดต้นทุนประกอบอาชีพ แก่นักเรียนโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 เพื่อให้นักเรียนรู้รายรับ-รายจ่ายของตัวเอง และสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพของตัวเองได้  ณ รร.ร่มเกล้าพิทยาสรรค์  อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 (26/11/2552)   

สอนบัญชีต้นทุนรับ-จ่าย รร.ตชด นางกัญจนา  สาระรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร สอนบัญชีต้นทุนรายรับ รายจ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ อ.ดงหลวง เพื่อที่จะให้นักเรียนได้รับรู้รายรับรายจ่ายต้นทุนในการประกอบอาชีพ และนำความรู้ที่ได้ไปสอนผู้ปกครอง ในการใช้ชีวิตประจำวัน  ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552  (25/11/2552)   

สอนบัญชีรายรับ-รายจ่าย รร.ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร สอนการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และสมุดต้นทุนประกอบอาชีพ แก่นักเรียนโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 เพื่อให้นักเรียนรู้รายรับ-รายจ่ายของตัวเอง และสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพของตัวเองได้  ณ รร.ร่มเกล้าพิทยาสรรค์  อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 (26/11/2552)   

สอนบัญชีต้นทุนรับ-จ่าย รร.ตชด นางกัญจนา  สาระรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร สอนบัญชีต้นทุนรายรับ รายจ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ อ.ดงหลวง เพื่อที่จะให้นักเรียนได้รับรู้รายรับรายจ่ายต้นทุนในการประกอบอาชีพ และนำความรู้ที่ได้ไปสอนผู้ปกครอง ในการใช้ชีวิตประจำวัน  ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552  (25/11/2552)   
ร่วมโครงการขับเคลื่อนระดับภาค Network Meeting Day  นางสาวนันทนา  ปิยะศิริศิลป์  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ร่วมงาน โครงการขับเคลื่อนระดับภาค Network Meeting Day และรับนโยบายจากท่านศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2552  ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (29/10/2552)   
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  นางสาวนันทนา  ปิยะศิริศิลป์  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยนายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธี ณ สวนสาธารณะกาญจนาภิเษกหนองนาบึง อำเภอเมือง จ.มุกดาหาร ในวันจัทนร์ที่  9  ตุลาคม 2552 (09/10/2552)   
ร่วมจัดนิทรรศการการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน นายศุภชัย  โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "รณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2552" โดย นางสาวนันทนา  ปิยะศิริศิลป์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการการบันทึกบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 11 กันยายน 2552 (14/09/2552)   

โครงการประกวดการบันทึกบัญชีสมุดบัญชีรายรับ-จ่ายในครัวเรือน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นางสาวนันทนา  ปิยะศิริศิลป์  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร มอบเกียรติบัตรในการประกวดการจดบันทึกบัญชีในสมุดต้นกล้าของนักเรียน และสมุดรับ - จ่ายในครัวเรือนของผู้ปกครอง  แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 10 กันยายน 2552  (10/09/2552)   

ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นางสาวนันทนา  ปิยะศิริศิลป์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร  พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ในวันมหามงคลวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009  โดยนายปราณีต  บุญมี  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร  (09/09/2552)   
ร่วมโครงการ "ร้อยองค์ความรู้" ปุ๋ยอินทรีย์กับเกษตรกรไทยภายใต้โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกลทางบัญชี นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร ภายใต้แนวคิด  1 สหกรณ์ 1 โรงปุ๋ย อินทรีย์นำร่องสหกรณ์ 200 แห่งทั่วประเทศนั้น  ณ สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด   อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2552 (07/09/2552)   
BACK   
 
   

 
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0