วิสัยทัศน์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ : "ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้" วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 : " พัฒนาความรู้สู่สถาบัน ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี ">
 
 
« JAN 2565 »
SU MO TU W TH FR SA
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
View all
 Login
 
Number of People Online
Number of Visitor
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13  

 ข่าวเด่นวันนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
วันที่ 27 มกราคม 2565 นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร มอบหมายให้นางกฤษดาพร พิกุลศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 (27/01/2565)
วันที่ 26 มกราคม 2565 นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร มอบหมายให้นางกัญจนา สาระรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่สอบบัญชีที่ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์มุกดาหาร จำกัด (26/01/2565)
วันที่ 26 มกราคม 2565 นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร พร้อมด้วยนางกฤษดาพร พิกุลศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดมุกดาหาร ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 11 (นายพีรพันธ์ คอทอง) (26/01/2565)
วันที่ 25 มกราคม 2565 นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 (25/01/2565)
วันที่ 24 มกราคม 2565 นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร มอบหมายให้นางกฤษดาพร พิกุลศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 (24/01/2565)

อ่านข่าวทั้งหมด >>>

* ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 23/07/2564 
 

บริการ


* Q&A

 

english   Thailand   USA 
FONTSIZE
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
Copyright 2004 By Mukdahan Cooperative Auditing Office 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร98 ถนนสองนางสถิตย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 4261 1213 โทรสาร 0 4261 1213  อีเมล cadmh@cad.go.th
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel